Pravo na odustajanje

Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti), da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat.

Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje. Obrazac/Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu. U slučaju odustanka od ugovora, potrošač ima pravo na povraćaj novca ili na zamenu za drugi proizvod. Cena se kupcu vraća po prijemu proizvoda, i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan. Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se više ne može vratiti.

Prilikom povraćaja robe obavezno je vratiti u ispravnom i nekorišćenom stanju i originalno neoštećenom pakovanju, pri čemu se mora priložiti i originalni fiskalni isečak. Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost.

Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak. Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku, a nakon prijema proizvoda.

U slučaju kupovine usluga, ukoliko se Kupac koristi pravom na odustanak od Ugovora nakon započinjanja korišćenja Usluga, Trgovac je ovlašćen da Kupcu naplati, a Kupac je dužan da Trgovcu plati iznos koji je srazmeran izvršenim Uslugama do momenta kada je Kupac obavestio Trgovca o ostvarivanju prava na odustanak od Ugovora, u skladu sa članom 35 stav 6 Zakona o zaštiti potrošača. Kupac nema pravo na odustanak od Ugovora nakon što je Usluga u potpunosti izvršena, ako je pružanje Usluge započelo nakon izričite prethodne saglasnosti Kupca i uz njegovu potvrdu da zna da gubi pravo na odustanak od Ugovora kada Trgovac u potpunosti izvrši Ugovor. Ukoliko Kupac kupi paket Usluga koji podrazumeva i pružanje Usluga u vidu isporuke digitalnog sadržaja koji nije isporučen na trajnom nosaču zapisa, već putem aplikacije Trgovca, Kupac se prihvatanjem ovih Uslova izričito saglašava i potvrđuje da zna da momentom započinjanja izvršenja Ugovora, odnosno otpočinjanja korišćenja Usluga gubi pravo na raskid Ugovora zaključenog na daljinu, a u skladu sa članom 37 stav 1 tačka 13) Zakona o zaštiti potrošača.