Uslovi korišćenja

Prodaja robe putem naše online prodavnice Her Gym Webshop obavlja u okviru registrovane delatnosti privrednog društva Her Gym d.o.o., ulica: Jurija Gagarina 22nj, matični broj 21693766.

Prodajna cena robe, odnosno usluga je naznačena uz svaki artikal, a mogućnost kupovine robe uz posebne cenovne pogodnosti ili uz posebne prodajne podsticaje (akcijska prodaja), obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na www.hergym.rs.

Nastojimo da budemo što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Slike ne moraju biti 100% identične proizvodima. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku.

Roba, odnosno usluge koja se prodaje putem Web sajta poseduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom uobičajenom namenom ili namenom definisanom u uputstvu za upotrebu ukoliko se isto uz predmetnu robu dostavlja. Saobraznost robe ugovoru ISKLJUČIVO utvrđuje prema svojstvima i nameni robe kako je to definisano iznad.

U pogledu kupovine Usluga, važe sledeći Uslovi:

 1. Kupovinom određenog paketa Usluga, posredstvom veb prodavnice, Korisnik stiče pravo korišćenja kupljenog Paketa usluga u naznačenom Obračunskom, odnosno Članskom periodu. Pružalac usluga, odnosno Trgovac, ne snosi odgovornost ukoliko Kupac iz razloga koji se tiču Kupca ne bude koristio kupljeni Paket usluga i nije dužan refundirati Kupcu plaćenu cenu. Ovime se ne dira u pravo Kupca na raskid Ugovora zaključenog na daljinu, odnosno van poslovnih prostorija Trgovca, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača i ovim Uslovima.
 2. Kupac, takođe, ima mogućnost da prilikom kupovine određenog paketa Usluga odabere da iste koristi u neodređenom vremenskom periodu, odnosno na način da se pravo na korišćenje odabranog paketa Usluga produžava sve dok Kupac ne odluči drugačije (Trajni nalog). U ovom slučaju, Kupcu će po isteku svakog Obračunskog perioda biti produžavano pravo na korišćenje identičnog paketa Usluga u narednom identičnom Obračunskom periodu i Kupac prihvatanjem ovih Uslova ovlašćuje Trgovca da mu po početku novog Obračunskog perioda za isti naplati pripadajuću naknadu. Tokom određenog Obračunskog perioda Kupac može odlučiti da ne želi koristiti Usluge Trgovca u narednom Obračunskom periodu, u kom slučaju je dužan da se odjavi od daljeg korišćenja Usluga u narednom Obračunskom periodu, do isteka tekućeg Obračunskog perioda.
 3. U slučaju da Kupac optira da ne koristi usluge Trgovca u narednom Obračunskom periodu, Kupac zadržava puno pravo korišćenja kupljenih Usluga u tekućem Obračunskom periodu, a sve do njegovog isteka. Ukoliko Kupac koji se odlučio za korišćenje opcije Trajnog naloga odluči da ne želi koristiti usluge Trgovca u Obračunskom periodu koji je već započeo i za koji je naknada naplaćena, Trgovac nema obavezu povraćaja naplaćene naknade.
 4. U slučaju da Kupac koristi Usluge putem Trajnog naloga, Trgovac zadržava pravo promene cene određenog paketa Usluga, tokom određenog Obračunskog perioda. U slučaju navedene promene, ista će biti obavezujuća za Kupca u prvom Obračunskom periodu koji sledi periodu od 30 dana od dana kada je Trgovac o promeni obavestio Kupca, a Kupac nije otkazao dalje korišćenje Usluga.
 5. Kupac može optirati da ne koristi usluge Pružaoca usluga u narednom Obračunskom periodu putem Trajnog naloga tako što će lično, uz odgovarajući identifikacioni dokument u fitness centru koji je odabrao prilikom prijavljivanja za korišćenje usluga podneti zahtev za deaktivaciju Trajnog naloga. Ovo je potrebno iz tehničkih razloga rada sistema, kao i radi sprečavanja potencijalnih zloupotreba platne kartice Kupca.
 6. Na osnovu potvrde o izvršenoj kupovini, Kupcu će biti izdata odgovarajuća članska karta kod Trgovca, odnosno na postojećoj članskoj karti Kupcu će biti produžen period korišćenja Usluga, a na osnovu izvršene kupovine. Nakon prezentovanja potvrde sa ID brojem, Kupcu će biti izdata, odnosno produžena važnost članske karte i Kupac na dalje može koristiti Usluge Pružaoca usluga isključivo uz važeću člansku kartu.
 7. Članska karta je lična i neprenosiva, putem iste se vrši identifikacija korisnika Usluga, vodi evidencija dolazaka i uplata i istu je Kupac dužan pokazati na zahtev osoblja Pružaoca usluga. Kupac odgovara za ažurnost ličnih podataka, tačnu adresu i lične kontakte koje je dostavio Trgovcu. Smatra se da su važeći oni podaci koje je Kupac poslednje dao, osim ukoliko pisanim putem nije obavestio Trgovca, odnosno Pružaoca usluga o njihovoj promeni.
 8. Kupcu nije dopušteno dozvoliti drugoj osobi da se koristi članskom kartom na bilo koji način. Ako Kupac ima problema sa izdavanjem, odnosno produženjem validnosti članske karte, odnosno bilo koje probleme sa konfirmacijom kupovine, odnosno mailom sa potvrdom kupovine ili ID brojem koji je dodeljen, može se obratiti Trgovcu.
 9. Radi lične bezbednosti, bezbednosti drugih Korisnika kao i bezbednosti osoblja, te sprečavanja nedozvoljenih i nezakonitih radnji, Kupac je dužan da za vreme korišćenja Usluga uvek kod sebe ima člansku kartu kako bi je u svakom trenutku mogao pokazati osoblju Pružaoca usluga.
 10. Usluge Trgovca se mogu koristiti samo za vežbanje, na način definisan internim pravilima Trgovca. Kupac Usluge koristi na svoju odgovornost i Trgovac ne odgovara za zdravstveno stanje Kupca. Kupac je upoznat o potrebi savetovanja sa svojim lekarom, te obavljanja sistematskog pregleda, pre pristupanja korišćenju usluga i opreme Trgovca.
 11. Pružanje usluga personalnih treninga u prostorijama Trgovca dozvoljeno je samo licima angažovanim od strane Trgovca. Pružanje i/ili korišćenje usluga personalnih treninga od strane trećih lica povlači momentalno isključenje iz članstva, bez obaveze povraćaja članarine od strane Trgovca, uz pravo Trgovca na naknadu štete koja na ovaj način nastane.
 12. Kupac izjavljuje da je svojevoljno, na isključivo svoj rizik i odgovornost, pristupio korišćenju Usluga Trgovca i korišćenju opreme i objekta pod pretpostavkom postojanja rizika od povređivanja ili zadobijanja bilo kakvih bolesti ili zdravstvenih stanja proizašlih iz aktivnosti u Her Gym-u, te mogućnosti nastanka štete.
 13. Kupac je saglasan i upoznat sa činjenicom da zaposleni i predstavnici Trgovca nemaju iskustva u dijagnostifikovanju, pregledu i tretiranju bilo kakvih medicinskih stanja. Takođe, Kupac se slaže da neće koristiti Her Gym usluge u slučaju bilo kojeg medicinskog stanja koje uključuje otvorene rane, povrede, infekcije, bolesti i nemogućnost održavanja lične higijene.
 14. Kupac je saglasan da opremu, svlačionice, tuševe, parkirališta ili okolinu Trgovca koristi na sopstvenu odgovornost kao i da na sopstvenu odgovornost učestvuje u bilo kojoj aktivnosti, kursu, programu, personalnom treningu ili nekom drugom trenutno ili buduće dostupnom programu.
 15. Kupac je saglasan da će se pridržavati svih pravila ponašanja i odredbi o kućnom redu istaknutim kod Trgovca, počev od momenta početka korišćenja Usluga.
 16. Kupac je upoznat da Trgovac, odnosno Pružalac usluga ne odgovara za gubitak ili krađu ličnih stvari. Trgovac nije odgovoran za lične stvari i dragocenosti Kupca čak ni kada su zaključani u ormanima.
 17. Kupac je upoznat da je unošenje alkohola, droge, sredstava za doping u prostorije Trgovca, kao i pušenje u svim prostorijama zabranjeno, te da će Trgovac svaku nezakonitu aktivnost prijaviti nadležnim državnim organima.
 18. Ako se utvrdi da je Kupac prilikom boravka u prostorijama Trgovca bio nasilan ili da je nekome pretio, biće momentalno isključen iz članstva, bez obaveze Trgovca na vraćanje uplaćenog iznosa članarine ili plaćanja bilo kakve druge naknade isključenom Kupcu.
 19. Kupac izjavljuje da je upozoren da će u slučaju izvršenja krivičnog dela krađe, uništenja i oštećenja tuđe stvari kao i u slučaju izvršenja bilo kog drugog krivičnog dela biti u najkraćem roku prijavljen nadležnim državnim organima.
 20. Kupac je upoznat da će u slučaju da prekrši bilo koje od navedenih pravila kao i pravila ponašanja istaknutih na vidljivom mestu, Trgovac raskinuti ovaj ugovor sa Korisnikom, bez obaveze da Kupcu vrati plaćeni iznos članarine u celosti ili delimično.
 21. Kupac izjavljuje da je upoznat sa okolnošću da se prostor Trgovca snima bezbednosnim kamerama, te da će snimci, po nalogu, biti dostavljeni nadležnim institucijama u skladu sa zakonom.
 22. Kupovinom Usluga, Kupac prihvata da Trgovac može koristiti njegove lične podatke u svrhe pravilnog i potpunog izvršenja ugovornih obaveza, kao i u marketinške i statističke svrhe, a u skladu sa odredbama navedenim Opštim uslovima prikupljanja, korišćenja i obrade ličnih podataka korisnika, koji predstavljaju sastavni deo ovih Opštih uslova. Opoziv Kupca da se njegovi lični podaci koriste u marketinške i statističke svrhe ni na koji način ne može predstavljati razlog za prestanak pružanja Usluga kupljenih od strane Pružaoca usluga.
 23. Kupac ovim putem izričito izjavljuje da u vezi sa ili povodom korišćenja Usluga neće isticati bilo koje zahteve prema Pružaocu usluga, osim zahteva na koje je ovim Uslovima izričito ovlašćen. Sve svoje zahteve u vezi sa ili povodom korišćenja Usluga, Kupac će isticati samo i isključivo prema Trgovcu.

Izjava o konverziji plaćanja

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

All payments will be effected in Serbian currency – dinar (RSD). The amount your credit card account will be charged for is obtained through the conversion of the price in Euro into Serbian dinar according to the current exchange rate of the Serbian National Bank. When charging your credit card, the same amount is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations. As a result of this conversion there is a possibility of a slight difference from the original price stated in our web site.

Izjava o PDV-u

PDV uračunat u cenu i nema skrivenih troškova.

Troškovi vraćanja robe i novca

Troškove vraćanja robe i novca snosi kupac, sem u slučajevima kada kupac dobije
neispravan ili pogrešan artikal

Način prikupljanja i upotrebe podataka

Tokom Vaše posete sajtu možemo prikupiti vaše lične podatke koje su neophodne da
podesite svoj nalog, u svrhu naplate ili isporuke Vaše robe. Vaše lične podatke
koristimo isključivo i samo kako bi nam omogućili da Vam obezbedimo proizvode i
usluge koje želite radi zadovoljenja Vaših zahteva ili da Vam prilagodimo našu
ponudu, tj. da je personalizujemo, unapredili rad Web sajta, osigurali proveru
administrativnih zadataka, uspostavili kontakta sa Vama, poboljšali naše oglašivačke
i promotivne rezultate i poboljšali našu ponudu proizvoda ili usluga na tržištu, kao i u
svrhu saradnje sa institucijama odgovornim za sprovođenje zakona.
Mi ne prodajemo i ne iznajmljujemo Vaše lične podatke trećim licima, za njihove
markentiške potrebe a da prethodno nismo Vama dali mogućnost da tu opciju
isključite. Međutim, mi možemo otkriti Vaše podatke našim poslovnim jedinicama i
partnerima, koji su deo ove Politike privatnosti. Nikada i ni pod kojim uslovima nećemo
zloupotrebiti Vaše lične podatke. U sledećim odeljcima ćemo Vam izložiti načine i
razloge za moguće davanje Vaših informacija, za potrebe normalnog poslovanja Web
sajta.

Pravo na povraćaj novca ili zamenu robe

U slučaju odustanka od ugovora, potrošač ima pravo na povraćaj novca ili na zamenu
za drugi proizvod. Iznos se kupcu vraća po prijemu proizvoda, i nakon što se utvrdi da
je proizvod vraćen neoštećen i ispravan.

Skladištenje i čuvanje podataka

Preduzeće Her Gym d.o.o., kao prodavac proizvoda i usluga na Web sajtu, ulaže
maksimalne napore radi zaštite Vaše privatnosti kad ste “online” kao korisnik. Vaše
lične infrmacije se čuvaju na siguran i poverljiv način, i obrađuju na zakonit način u
skladu sa ovom politikom privatnosti. Preduzimamo odgovarajuće tehničke i
organizacione mere radi zaštite od naovlašćenog i nezakonitog pristupa i obrade
vaših ličnih podataka, uključujući i enkripciju vaših informacija. Mi ćemo Vaše
informacije zadržati onoliko dugo koliko je potrebno da obradimo Vaš nalog, Vaše
plaćanje, odradimo refundaciju sredstava, odgovorimo na žalbu ili pružimo Vam
promotivne informacije na koje ste se prijavili.

Pravo na odustajanje

Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra
potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih
potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti), da odustane od ugovora u
roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat.


Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje.
Obrazac/Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je
poslata trgovcu. U slučaju odustanka od ugovora, potrošač ima pravo na povraćaj
novca ili na zamenu za drugi proizvod. Cena se kupcu vraća po prijemu proizvoda, i
nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan. Kupac je dužan da proizvod
vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac
za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod
se više ne može vratiti.


Prilikom povraćaja robe obavezno je vratiti u ispravnom i nekorišćenom stanju i
originalno neoštećenom pakovanju, pri čemu se mora priložiti i originalni fiskalni
isečak. Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac
odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog
rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost
proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan,
odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda,
karakteristike i funkcionalnost.


Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca,
odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak. Trgovac je
dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu
ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku, a nakon
prijema proizvoda.


U slučaju kupovine usluga, ukoliko se Kupac koristi pravom na odustanak od Ugovora
nakon započinjanja korišćenja Usluga, Trgovac je ovlašćen da Kupcu naplati, a Kupac
je dužan da Trgovcu plati iznos koji je srazmeran izvršenim Uslugama do momenta
kada je Kupac obavestio Trgovca o ostvarivanju prava na odustanak od Ugovora, u
skladu sa članom 35 stav 6 Zakona o zaštiti potrošača. Kupac nema pravo na odustanak od Ugovora nakon što je Usluga u potpunosti izvršena, ako je pružanje usluge započelo nakon izričite prethodne saglasnosti kupca i uz njegovu potvrdu da zna da gubi pravo na odustanak od Ugovora kada Trgovac u potpunosti izvrši Ugovor.


Ukoliko Kupac kupi paket Usluga koji podrazumeva i pružanje Usluga u vidu isporuke
digitalnog sadržaja koji nije isporučen na trajnom nosaču zapisa, već putem aplikacije
Trgovca, Kupac se prihvatanjem ovih Uslova izričito saglašava i potvrđuje da zna da
momentom započinjanja izvršenja Ugovora, odnosno otpočinjanja korišćenja Usluga
gubi pravo na raskid Ugovora zaključenog na daljinu, a u skladu sa članom 37 stav 1
tačka 13) Zakona o zaštiti potrošača.

Uputstvo za kupovinu robe

Sve artikle koje smo prikazali na našoj internet prodavnici
http://www.hergym.rs/webshop/ možete poručiti, na vrlo brz i jednostavan način.
Sve što je potrebno da uradite je da pronađete artikal koji želite, i ostavite svoje
podatke, a mi ćemo se potruditi da vam sva roba koju ste naručili stigne u roku od 2-4
radna dana.
Nakon što pristupite našem sajtu, pređite na pretragu artikala. Kako biste ubrzali i
olakšali svoju pretragu možete koristiti filtere. Pomoću filtracije možete odrediti za koji
pol, uzrast, koji tip, veličinu, boju ili model artikla želite.
Kada se odlučite za neki artikal kliknite na odgovarajuću veličinu artikla, a zatim ga
stavite u korpu. Kada to uradite u gornjem delu ekrana će se pojaviti novi prozor koji
vam nudi mogućnost da vidite stvari koje se nalaze u korpi, kao i mogućnost direktnog
odlaska na kasu.
Ukoliko ste završili proces izbora proizvoda, kliknite na opciju “KASA” kako biste otvorili
novo polje u koje treba da unesete podatke o sebi i vašoj adresi. Nakon unosa adrese
kliknite na opciju “DALJE” kako biste prešli na sledeći korak.
Naredna stvar koju treba da uradite jeste da proverite porudžbenicu, odnosno da
utvrdite da li ste poručili sve stvari koje ste želeli ili ste možda izostavili neki artikal,
pogrešili u broju ili veličini. Na ekranu će vam se pojaviti podaci svih artikala koje ste
prethodno “stavili u korpu”. Ukoliko su svi podaci ispravni, idete na potvrdu
porudžbenice.
Zatim birate način plaćanja.Za sada su ponuđeni načini plaćanja: A) “pouzećem” –
plaćanje po preuzimanju gotovinom ili čekovima, i B) plaćanje karticom.
Ukoliko izaberete plaćanje karticom pojaviće vam se polja u koju morate da unesete
sledeće podatke: broj kartice, ime vlasnika kartice, datum isteka kartice i CVV broj
kartice (odnosno verifikacioni broj kartice) – to je broj koji obično stoji na poleđini
kartice, nakon broj kartice (može da bude prikazan kompletan broj kartice sa 16 cifara
ili samo zadnje 4 cifre) stoji poseban kod koji se obično sastoji od 3 cifre (kod nekih
kartica ima i sa 4 cifre), i taj trocifreni broj je vaš CVV broj kartice. Eventualno može
vam se tražiti da unesete tip (brand) kartice.U sledećem koraku, pojaviće vam se potvrda kupovine koju možete odštampati ili
jednostavno zabeležiti podatke o transakciji – informacije o statusu transakcije (da li
je transakcija uspela ili ne), ID broj porudžbine – ID broj svake porudžbenice je
jedinstven , iznos koji ste platili i valutu u kojoj je transakcija obavljena, zadnje 4 cifre
kartice sa kojom ste izvršili plaćanje i tip ili brand kartice, autorizacioni kod banke –
broj jedinstven za svaku uspešnu kartičnu transakciju, i datum i vreme kada je
transakcija izvršena.
Ovim korakom se završava proces online kupovine. Nakon toga, bićete obavešteni o
statusu Vaše porudžbine putem email-a. Porudžbina je prihvaćena od strane trgovca
tek nakon što Vam emailom pošaljemo potvrdu o prihvatanju iste. Roba koju ste
poručili će vam stići u roku koji je naveden na potvrdi.
Ukoliko u toku procesa naručivanja budete imali bilo kakav problem, uvek vam stoji
na raspolaganju naš korisnički servis na broju 066 52 52 552 koji radi radnim danima od 9
do 19 časova ili kontakt na email info@hergym.rs

Omogućeni načini plaćanja

Plaćanje proizvoda na našoj internet prodavnici je moguće izvršiti na jedan od
sledećih načina: platnim karticama – VISA, Maestro ili MasterCard koje podržavaju
plaćanje preko Interneta. Plaćanje karticama je realizovano u saradnji sa AllSecure
d.o.o. i Banca Intesa i obavlja se na bezbedan i sertifikovan način preko AllSecure
Payment Gateway-a, jednostavnim unosom podataka sa platne kartice.
Nakon što se unesu podaci o kartici i potvrdi plaćanje, banka autorizuje transakciju i
time je porudžbina odobrena i ulazi u dalji proces pripreme za isporuku. Iznos će biti
rezervisan na vašoj kartici (računu) i neće Vam biti raspoloživ za drugu namenu.
Transakcija će biti kompletirana i iznos skinut sa vašeg računa tek kada su proizvodi
pripremljeni za transport i predati kurirskoj službi. U slučaju da se plaćanje ne
kompletira, odnosno iznos se ne skine sa računa do isteka 14 dana od prihvatanja
Vaše porudžbine, ta porudžbenica će biti otkazana i izbrisana. Nakon isteka roka od
14 dana , novac rezervisane na Vašem računu se oslobađaju i biće Vam ponovo na
raspolaganju. Nakon toga možete ponoviti istu ili novu porudžbinu, i izvršiti plaćanje
vezano za njih.
Proverite kod banke koja je karticu izdala da li Vaša kartica podržava plaćanje preko
Interneta.

Dostava

Dostava proizvoda se vrši putem brze pošte na kućnu adresu kupca, a dostava planske kartice nakon kupljenih usluga se uručuje lično korisniku uz potvrdu o uplati na prijemnom pultu našeg objekta.

Povraćaj sredstava

U slučaju povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih
kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, taj povraćaj se vrši
isključivo preko iste VISA, Maestro ili MasterCard kartice koja je korištena za plaćanje.
Ovo znači da će naša banka na naš zahtev obaviti povraćaj sredstava na račun
korisnika kartice.

Zaštita podataka prilikom plaćanja

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem
javne mreže u zaštićenoj (enkriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola, primenom
najsavremenijih metoda tokenizacije osetljivih podataka, i u skladu sa PCI-DSS
standardima. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni trgovcu.
3D Secure zaštita za sve trgovce i kupce – AllSecure Payment Gateway koristi najviše
globalne standarde zaštite i privatnosti podataka. Svi trgovci koji koriste AllSecure
Payment Gateway su automatski uključeni u 3D-Secure zaštitu, čime se kupcima
garantuje bezbednost kupovine. Brojevi platnih kartica kupaca se ne čuvaju na
sistemu trgovca a sami upis se štiti SSL enkripcijom podataka.
PCI DSS Standardi – AllSecure Payment Gateway se konstantno usaglašava sa svim
zahtevima kartičarskih organizacija u cilju povećanja nivoa bezbednosti trgovaca i
kupaca. Od 2005 godine do danas, bez prekida, sistem je sertifikovan kao PCI-DSS
Level 1 što predstavlja najviši standard u industriji. PCI Data Security Standard (PCI-
DSS) je norma koja definiše neophodne mere bezbednosti pri obradi, čuvanju i
prenošenju osetljivih kartičarskih podataka. PCI Standardima se štite osetljivi podaci o
korisniku kartice tokom celog procesa plaćanja: od momenta unosa podataka na
prodajnom mestu trgovca, tokom komunikacija između trgovca i relevantnih banaka i
kartičarskih organizacija, kao i kasnije čuvanje tih podataka.